Cool Blue Outer Glow Pointer

Modul Pembelajaran Interaktif : Haiwan Kesayangan


MENU UTAMA MODUL
Mengandungi 5 pilihan utama set modul


SET INDUKSI
Memaparkan video mengenai haiwan kesayangan sebagai 'brain teaser' untuk penggunaOBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pernyataan objektif pembelajaran yang akan dicapai oleh pengguna modul interaktif


5 TOPIK HAIWAN KESAYANGAN
Topik-topik utama dalam HSP Haiwan Kesayangan


TOPIK 1 : PENGENALAN
Menerangkan maksud haiwan kesayangan


TOPIK 2 : PEMILIHAN
Menerangkan aspek pemilihan haiwan kesayangan


TOPIK 3 : PERUMAHAN
Menerangkan ciri-ciri rumah atau sangkar haiwan yang sesuai


TOPIK 4 : PENJAGAAN
Menerangkan cara-cara penjagaan haiwan kesayangan


TOPIK 5 : KEBAJIKAN
Menerangkan cara-cara menjaga kebersihan dan kesihatan haiwanLATIHAN
Mengandungi 4 soalan latihan pengukuhan pengetahuan pengguna modul


PERMAINAN INTERAKTIF
2 pilihan permainan interaktif untuk pengguna